Dobri vjetrovi rade dobre valove…
Dobri valovi donose dobre zvukove…
Dobri zvukovi čine dobru glazbu…
Dobra glazba donosi dobro ljudima…